KategórieREKLAMÁCIE

V prípade, ak ste zariadenie kupovali u nás a v rámci záručnej doby sa prejavili vady zariadenia, kontaktujte nás prostredníctvom mailu info@doktorvinyl.sk.

Aké poruchy nespadajú pod záručnú opravu?

  • Prirodzené opotrebenie
  • Mechanické poškodenie
  • Poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo používaním na iné účely ako udáva výrobca

S podmienkami reklamácie sa môžete bližšie oboznámiť v obchodných podmienkach v bode 8. Reklamačný poriadok.

 

POZÁRUČNÝ A MIMOZÁRUČNÝ SERVIS

V rámci pozáručného a mimozáručného servisu zabezpečíme akúkoľvek opravu zariadenia Huawei, aj v prípade, že zariadenie nebolo kupované u nás. Kontaktujte nás a my vám opravu naceníme.

Kontakt: info@doktorvinyl.sk

 

KONTAKT

E-mail: info@doktorvinyl.sk

Tovar na reklamáciu zasielajte na adresu

DOKTOR VINYL
spoločnosť ORCA medical s.r.o.
Tomášikova 15950/10A
821 03 Bratislava
Slovenská republika